Ako správne napísať adresu

Napísať správne adresu na balík alebo napríklad list môže byť pre niektoré tak trochu oriešok. Rozhodne by sme vás neradi podceňovali, nasledovné informácie je vhodné si pripomenúť a môžu pomôcť tým, ktorí stále tápu. Poďme sa na ne teda pozrieť.

Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz. Všetko vyzdvihneme priamo u Vás doma!

Umiestnenie a písmo
Ak píšeme adresu na balík alebo krabicu, vyberieme horné veko alebo stranu. Záleží na vás, či si vytvoríte nejaký papier s adresou, ktorý nalepíte na balík, alebo budete písať priamo na „obal“. Údaje adresáta sa píšu do pravej dolnej štvrtiny. Naopak údaje o odosielateľovi sú umiestnené v ľavej hornej štvrtine – niektorí ľudia tieto informácie preškrtnú, ale nie je to

get-in-touch-1257696

. Poznámky ako „Doporučene“ sa píšu s počiatočným veľkým písmenom a nachádza sa vľavo pod údajmi o odosielateľovi.

V prípadu písanie adresy na listové obálku sa využíva strana obálky bez chlopne. Adresát sa píše opäť vpravo dole (u okénkových obálok je možné vľavo). Ak je uvedený aj odosielateľ, píše sa rovnako ako u balíkov – teda do horného ľavého rohu (samozrejme na rovnakú stranu obálky bez chlopne ako adresát).

Poštová adresa musí byť napísaná latinkou, čitateľne a viditeľne. Čo sa týka nadpisovaní manuálne, vyberte dostatočne čitateľné paličkové písmo. Text písaný na stroji či v počítači by mal mať veľkosť minimálne 0,25 cm. Je nežiaduce písať adresy červeno, ceruzkou alebo nevýrazným písmom. Tiež by ste sa nemali dopúšťať prepisovanie, podčiarkovanie, prekladania textu a písania tučne.

Ako teda písať správne adresu?
Adresa sa začína písať vždy s počiatočným veľkým písmenom, všetky riadky sú zarovnané vľavo (od ľavej zvislice). Riadkovanie sa používa rovnomerné a jednoduché. Na konci riadku sa nevkladá žiadna interpunkcia (výnimkou sú riadky končiaci skratkou, za ktorou nasleduje bodka – napr. Komerční banka, a.s.). Ak sa píšu na rovnaký riadok dva údaje, je použitá čiarka (napr. Personálne odd., P. Svoboda).

Adresa obsahuje označenie príjemcu a miesta. Patrí Ak zásielka fyzickej osobe, píše sa v prvom riadku oslovenie – Vážený pán, Vážená pani, Manželia, Rodina, Slečna atp.

Na druhom riadku nasleduje meno a priezvisko adresáta a je slušnosťou uviesť aj označenie, tituly alebo iné hodnosti (napr. Doc. PhDr. Karel Novotný, CSc.).

Ďalšie riadok informuje o ulicu, triede, námestie, nábrežie atď. Slovo ulice ani skratka ul. Sa nepíše. Pokiaľ adresát používa poštový priečinok, uvádza sa len poštová priehradka (alebo tiež PO BOX, PO BOX či skratka pp) doplnená číslom (u ulíc apod. Sa uvádza číslo popisné, nie je nutné za lomku dodávať orientačné číslo domu, ktoré však môže prácu doručovateľa uľahčiť ).

Posledný riadok patrí poštovému smerovaciemu číslu a zároveň názvu adresné pošty, tieto údaje sa teda vyskytujú na jednom riadku (jedinú výnimku tvorí predtlačené obdĺžničky pre vypísanie PSČ). PSČ je rozčlenené na trojčíslie a dvojčíslie oddelené medzerou. Názov adresné pošty býva oddelený dvoma medzerami a je doporučené ho písať veľkými písmenami, pričom slovo pošta ani skratka p. Sa neudáva.

Zásielky adresované právnickým osobám musí obsahovať presný názov firmy, spoločnosti alebo úradu. Je možné tiež uviesť označenie organizačnej zložky alebo napríklad meno pracovníka. Ak je na prvom mieste v adrese uvedená právnická osoba a na druhom fyzická osoba, za adresáta sa považuje právnická osoba. Ak je to naopak, za adresáta sa považuje fyzická osoba.

Písanie adries do zahraničia sa riadi zvyklosťami a predpismi daného štátu. Je teda potrebné si vždy zistiť náležitosti adresy krajiny určenia. Názov adresné pošty sa väčšinou píše v predposlednom riadku veľkými písmenami (u niektorých európskych štátov sa predraďuje dvojmiestny medzinárodný kód spolu so spojovníkom – napr. HR-21001 SPLIT). V poslednom riadku je uvedený názov štátu veľkými písmenami. Používa sa medzinárodne známy jazyk – napr. Ňom. DEUTSCHLAND, angl. GERMANY, fr. Allemagne.

FIRMA, spol. s r. o.

obchodné referát

nám. Kráľa Jiřího 7

701 00 OSTRAVA

Vážený pán

Jaroslav Karas, obchodný referent

FIRMA, spol. s r. o.

nám. Kráľa Jiřího 7

701 00 OSTRAVA

Herrn

Dr. phil. Hans Müller

Dorfbachweg 4

CH-3324 HINDELBANK

SCHWEIZ

So službou Zaslat.cz je všetko jednoduchšie
S Zaslat.cz si nemusíte lámať hlavu ako presne má uvedená adresa vyzerať, vlastne ju nemusíte na zásielku ani písať. Kuriér pri vyzdvihnutí balíkov vždy každý z nich opatrí vlastným štítkom s adresou. Len je dobré si vopred označiť zásielky, kam majú byť doručené, aby sa predišlo zmätkom.

Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz. Všetko vyzdvihneme priamo u Vás doma!

Uložit odkaz do záložek.