Clo a DPH pri dovoze tovaru z Číny

V posledných rokoch zažíva veľkú expanziu dovoz tovaru práve z Číny. Je to coins-currency-investment-insurance-300x200dané okrem iného obrovským výberom tovaru a tiež lacnejšími náklady na výrobu čínskeho tovaru, čo má samozrejme vplyv na finálnu cenu výrobku. Pokiaľ si teda chcete objednať balík z Číny na Slovensko, iste vás bude zaujímať, za akých okolností sa platí clo a DPH a za akých nie.

Zahraničná zásielka? Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz. Pomôžeme Vám!

Kedy sa platí clo a DPH?

Čína je tzv. treťou krajinou – to znamená, že leží mimo územia Európskej únie. Krajiny EÚ pristúpili na spoločnú colnú politiku, čiže možno všeobecne aplikovať nasledovné podmienky pre platbu cla a DPH u zásielok objednaných zo všetkých tretích krajín – teda krajín, ktoré nie sú krajinami Európskej únie.

Celková hodnota zásielky nepresahuje 22 eur – tovar je oslobodený od cla aj DPH

Celková hodnota zásielky presahuje 22 eur a zároveň nepresahuje 150 eur – tovar je oslobodený od cla, ale vymeria sa DPH (20% z celkovej hodnoty zásielky)

Celková hodnota tovaru presahuje 150 eur – je vymerané clo (výška cla je závislá na type tovaru – jeho zaradení) aj DPH

Celková hodnota tovaru = hodnota tovaru + poštovné a balné + poistenie prepravy.

V mnohých prípadoch posielajú predajcovia svoj tovar zadarmo – tzv. shipping free, najskôr teda zásielka nebude poistená. Potom stačí pre výpočet cla a DPH len hodnota tovaru.

Čo sa deje so zásielkou po vstupe na Slovensko?

Po vstupe na územie Slovenska je zásielka preskúmaná colným úradom (colnou poštou), ktorý následne rozhodne, ako bude so zásielkou naloženo. Ak úrad rozhodne o tom, že zásielka zodpovedá udanej cene a zároveň hodnota nepresahuje sumu 22 eur, tovar bude prepustený bez vyrubenia cla a DPH a tiež bez vyžiadanie ďalších dokladov a doručený adresátovi. Môže sa stať, napríklad keď čínski predajcovia často uvádzajú nižšie ako reálnu hodnotu, že vám bude tovar zadržaný za účelom zistenia skutočnej hodnoty zásielky – colníci kontrolujú za pomoci röntgenu balíky a ak sa im niečo nezdá, balík zadrží a vyžiadajú si od vás doklady (faktúra , email, výpis platby atp. so skutočnou cenou). Potom sa prípadne vymeria clo a DPH a zásielka je odovzdaná dopravcovi na doručenie.

Samozrejme u niektorých výrobkov clo nezaplatíte, pretože je na ne uvalená tzv. nulová sadzba cla (napr. mobilné telefóny).

Pred dovozom je vhodné si zistiť informácie o antidumpingových opatreniach (bráni európsky trh pred prílivom lacného tovaru) a tiež informácie o technických požiadavkách kladených na niektoré výrobky, ktoré musia spĺňať na dovoz do EÚ.

Zahraničná zásielka? Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz. Pomôžeme Vám!

Uložit odkaz do záložek.