Sledovanie balíkov a Slovenská pošta

V súčasnej dobe drvivá väčšina prepravných spoločností poskytuje tzv. Službu sledovania zásielok, balíkov. U veľkých dopravcov je to snáď bez výnimky štandardom. Každý bezpochyby uvíta možnosť získavať online aktuálne informácie o pohybe či stave svoje zásielky – či už odosielané alebo prijímané. Ak balíček očakávate, môžete si cez službu sledovania zásielok

najmä približnú polohu balíčka – či je už na ceste k vám, vašej pošte alebo stále čaká na „odbavenie“ v tej ktorej vstupné či prekládkových pobočke, depe. V prípade posielanie balíkov zasa oceníte informáciu, či bola zásielka doručená na požadovanú adresu. Princíp fungovania služieb sledovania zásielok je u prepravných spoločností viacmenej podobný – každý balík dostane svoj jednoznačný identifikátor, podľa ktorého ho v prípade potreby dohľadáte.

Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz aj s online sledovaním balíkov!

Slovenská pošta a sledovanie zásielok
Aj Slovenská pošta ponúka službu sledovania zásielok – tá pracuje v tzv. Režime Track and Trade. Tiež tu platí, že každá zásielka dostane svoj jednoznačný a nezameniteľný kód – podacie číslo zásielky. Ten je tvorený číslicami i písmenami a skladá sa z troch častí – prefixu, ktorý označuje druh zásielky a je zložený väčšinou z dvoch písmen; ďalej z číselného kódu obsahujúceho 9-10 číslic; a nakoniec zo sufixu predstavujúceho typ podávateľa alebo krajinu pôvodu. Pri zásielkach posielaných zo zahraničia môže byť uvedený špecifický formát krajiny pôvodu. Táto služba umožňuje získanie informácií o pohybe alebo štatúte daného balíka, avšak je obmedzená len na území Slovenskej republiky. Slovenská pošta totiž zodpovedá len za informácie týkajúce sa zásielok, ktoré vznikli na území českého štátu. Akonáhle balík opustí naše územie, je Slovenská pošta závislá na zahraničnej pošte, v otázke dodávok informácií (niektorí zahraniční dopravcovia navyše vôbec neumožňujú službu sledovania). To isté platí v prípade doručovania zásielok zo zahraničia do Českej republiky. Môže sa teda stať, že vo vyššie uvedených situáciách si nebudete môcť zistiť informácie o povahe vašej zásielky.

Služba Zaslat.cz sledovanie zásielok
So službou sledovanie zásielok budete mať vždy aktuálny prehľad o polohe či charakteru vášho balíka. Zaslat.cz spolupracuje s poprednými prepravnými spoločnosťami ako je TNT, GLS a PPL. Každej zásielke je pridelené špeciálny sledovacie číslo, vďaka ktorému môžete kedykoľvek kontrolovať stav doručovania. Stačí len vyplniť e-mail, ktorý bol zadaný pri objednávke, a číslo objednávky uvedené v potvrdzovacom e-mailu.

Posielajte balík pohodlne cez Zaslat.cz. Všetko vyzdvihneme priamo u Vás doma!

Uložit odkaz do záložek.